OPŁATA OGRODOWA ZA 2020 R.

Szanowni Państwo,

w związku z pytaniami dotyczącymi terminu wnoszenia opłaty ogrodowej za 2020 r. uprzejmie informujemy, że Zarząd nie podjął jeszcze wiążącej decyzji w tym zakresie. Możemy przyjmować od Państwa zaliczkę, w kwocie z minionego roku, jednak chcemy uniknąć dwukrotnego wnoszenia opłat. Mamy nadzieję, że dojdzie do Walnego Zebrania i wówczas podejmiemy stosowne uchwały w tej sprawie.

Jeżeli do końca czerwca nie ustalimy terminu Walnego Zebrania, to poinformujemy Państwa o podjętych decyzjach.

====================================================

Realizacja obowiązku segregacji odpadów w Ogrodzie cd.

Jak już Państwa informowaliśmy są problemy z odbiorem odpadów z Ogrodu. Urząd Dzielnicy Ursynów podpisał umowę na odbiór odpadów z  firmą SEUEZ, tym samym zmusił nas korzystania z usług tego  operatora (tzw. miejski system odbioru odpadów).

Deklaracja złożona do Urzędu Dzielnicy Ursynów w kwietniu – pojemniki zamówione na 1 maja podstawiono 14 maja. Do 1 czerwca nie zamieszczono harmonogramu odbioru odpadów z Oghrodu (strona 19155). Przez cały miesiąc SUEZ nie odebrał z Ogrodu nawet 1 pojemnika odpadów. Piszemy reklamacje do Urzędu Dzielnicy Ursynów, ale bez rezultatu – typowa spychologia, ale opłaty za wywóz odpadów pobierają (nawet za niewykonaną usługę) – przy zwłoce natychmiast naliczają odsetki karne, więc nie mamy wyjścia musimy płacić za “NIC”. 

Niestety swoją cegiełkę do problemów z odpadami dokładają także niektórzy działkowcy. Ich lenistwo, typowe cwaniactwo i przekonanie o zupełnej bezkarności zmuszają nas wszystkich do refleksji nad sposobem dalszego funkcjonowania Ogrodu w kliku aspektach, w tym także w kwestii dotyczącej odpadów. Zarząd może naliczać coraz wyższe opłaty ogrodowe, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Zastanówcie się Państwo nad tymi sprawami, oczekujemy konstruktywnych propozycji na Walnym Zebraniu. 

Poniżej prezentujemy “segregację odpadów” w ROD “URSYNÓW”

Metale i tworzywa sztuczne

zbieramy: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności. Co się znajduje w tym pojemniku ? – widać – zamiast 54,17 zł zapłacimy 162,51 zł za jeden pojemnik.

Nie zatrudniamy osoby do sprzątania, w związku z tym kto będzie sprzątał bałagan pozostawiony przez działkowców, którym nie chce się zawiązać worka z odpadami i położyć worek w taki sposób, żeby jego zawartość nie została wyciągnięta przez ptaki.  

 

Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, że opłacacie wywóz odpadów komunalnych powstałych na działce . Do tej kategorii nie zaliczają się przedstawione na fotografii materiały budowlane i  opakowania

 

Kolejny leniwy działkowiec opakowanie po kosiarce porzucił i powrócił do domu dumny z siebie, że przechytrzył Zarząd ROD. Zasadnicze pytanie ? kto ma te to pudło zgnieść ? i wrzucić do pojemnika z papierem?   Co mamy zrobić ze starą płytą, przyniesioną w rejon zbierania odpadów?

Okres przyjmowania odpadów do zrębkowania minął 14 kwietnia. Po tym okresie nie przyjmujemy gałęzi do zrebkowania. Warto przestrzegać kalendarza robót także w tej materii. Odpady zielone powinny zostać pocięte na krótkie kawałki i złożone w przeźroczystym worku .

Podobnie sprawa wygląda w tym miejscu. Pod koniec maja uprzątnięto dzikie wysypisko śmieci przy działce 275 oraz przy bramie nr 3 (koszt 950 zł). Niewiele czasu upłynęło  i już działkowiec z fantazją zamarzył pod koniec maja przeprowadzić prace wiosenne na działce i wyciął winogrona. Czy mamy zamówić kolejny kontener za 680 zł (pod koniec kwietnia zamówiliśmy ich 11 sztuk) i opłacić dodatkowo wrzucenie tych odpadów do kontenera. 

Powyższe, to tylko przykłady postępowania niektórych działkowców. Są to przypadki łamania regulaminu, do którego przestrzegania wszyscy się zobowiązaliśmy nabywając prawo do działki. Zastanówcie się Państwo nad konsekwencjami takiego postępowania. Musimy segregować odpady (dotychczas mogliśmy).

Przedstawione sposoby działania działkowców m.in. skutkują znacznym wzrostem kosztów wywozu odpadów i zostanie to uwzględnione w opłacie ogrodowej, którą wszyscy płacimy. Dlatego zastanawiająco wyglądają uśmiechnięte twarze działkowców, którzy patrząc w kamerę z uśmiechem wrzucają odpady budowlane do kontenera podstawionego tylko na zielone. Przypomina to historię dziecka, które chcąc zrobić mamie na złość – odmroziło sobie uszy.  

Powyższym działaniem zmuszacie Państwo Zarząd do poszukiwania metod, które pewną kategorie działkowców zobligują do regulaminowego postępowania w kwestii odpadów. Co zabawne – robimy to w Państwa interesie (jest szansa, że tym sposobem ograniczymy wzrost opłaty ogrodowej w tym roku).

Przy tych działaniach nie wykluczamy użycia narzędzi dyscyplinujących działkowców. W przypadkach notorycznego łamania regulaminu będziemy podejmować uchwały o wypowiedzeniu umowy dzierżawy działkowej. Można ją zaskarżyć do Sądu – wiec przekonani jesteśmy, iż nikomu krzywdy nie wyrządzimy, gdyż właściwy Sąd odpowiednio zważy nasze argumenty i podejmie sprawiedliwy dla obu stron wyrok. 

=============================================